เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 อ.ศรีมโหสถนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เยี่ยมผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ได้แก่       
1. นายถนอม ดอนมอญ  อายุ 78 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีมอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด และกระติกน้ำร้อน จำนวน 1 ใบ       
2. นางกอง ดอนมอญ  อายุ 79 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด และพัดลม จำนวน 1 ตัว       
3. นายน้อย ดอนมอญ ผู้พิการ อายุ 55 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด และรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการ จำนวน 1 คัน
เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น