เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 อำเภอศรีมโหสถนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน
หลังละ 20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นางสุนารี กันทับ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลคู้ลำพัน
2.นายมานิตย์ ผาสุก บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปีบ
3.นางสาวเพชรรัตน์ อินแก้ว บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ
4.นายนิพนธ์ โมกขาว บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปีบ
5.นายเดือน ธงชัย บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปีบ
6.นายถนอม ดอนมอญ บ้านเลขที่ 70 หมู๋ที่ 3 ตำบลโคกไทย
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน และหน้ากากอนามัย
รายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น