เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 อำเภอศรีมหาโพธินางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านหลังละ
20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 6 ราย ดังนี้   
1. นางประสงค์ โอสถานนท์ บ้านเลขที่ 70/4  ม.8  ต.หนองโพรง   
2 .นายเย็น มีศิลป์  บ้านเลขที่ 104 ม.7 ต.หัวหว้า   
3. นางสาวสำเริง วิชัย บ้านเลขที่ 115 ม.4 ต.หัวหว้า   
4. นางเด๊าะ เสาวกุล บ้านเลขที่ 52 ม.6 ต.ดงกระทงยาม   
5. นางสาวเล็ก ชนะใหม่ บ้านเลขที่ 9 ม.1 ต.หาดยาง   
6. นางสาวระเบียบ สุนทรส่ง บ้านเลขที่ 14 ม.2 ต.หาดยาง   
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน  และหน้ากากอนามัย
รายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น