เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บจก.ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
97 ราย ได้โลหิตจำนวน 73 ราย/ยูนิต คิดเป็น 32,850 ซีซี  บริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย อวัยวะจำนวน 9 ราย และอุทิศร่างกาย จำนวน 1 ราย  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้