เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร นายอำเภอบ้านนาสารพร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านนาสาร สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารและโรงเรียนบ้านนาสารจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน
และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสารอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  
จำนวน 132 รายได้รับโลหิต  จำนวน 108 ยูนิต (คิดเป็น 12,350 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 264 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) ด้วย