เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานให้คำปรึกษา เสนอแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอ และการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี