เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจัด ” โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องอรพินท์
โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล
อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอลานสกา และอำเภอพรหมคีรี คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 55 คน