เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายนางสาววรัญธร  เพ็งจางค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป