เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563  นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมกับนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดป้ายชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสถานีกาชาดเทพรัตน์ โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านปากห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมพิธี ในการนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจและนมซังซังให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 20 ราย
และเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยมอบชุดธารน้ำใจและนมซังซัง จำนวน 3 ครอบครัว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Tags: ตาก