เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1,3,4,9 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและเพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 50 ชุด พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น