เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระนายกเทศบาลตำบลเมืองเวียง พัฒนาการอำเภอเวียงสระสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ เกษตรอำเภอเวียงสระประมงอำเภอเวียงสระ ที่ดินอำเภอเวียงสระเเละผู้อำนวยการโรงเรียนไทรห้องร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด
จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลังเป็นเงิน
ทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท ในวันนี้ได้มอบให้ราย นางแจ่ม ชูทัพ อายุ 84 ปีบ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ทั้งนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนางแจ่ม ชูทัพ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย