เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางญาธิดา ประไพพงษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  โรงเรียนเหมืองทวด หมู่ที่ 4
ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการออกหน่วยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกจากทางอำเภอ จำนวน 50 ชุดพร้อมมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาทางสายตา จำนวน 400 อัน
และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,000 ชิ้นให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ด้วย โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีฯ