เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอบ้านนาเดิม  สาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิมและ โรงเรียนบ้านนาวิทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชนจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาวิทยาอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 75 ราย
ได้รับโลหิต  จำนวน 61 ยูนิต  (คิดเป็น 12,350 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 14 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 150 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและผู้มา
ลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย