เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอไชยาปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยม นายสมศักดิ์ รักษาพล อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 361/7 หมู่ที่ 4  ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา เนื่องจากนายสมศักดิ์ฯ เป็นผู้เดือดร้อนทางสังคม
โดยที่พักอาศัยทรุดโทรมเกิดจากปลวกและนายสมศักดิ์ฯ ได้รับบากเจ็บ เนื่องจากรื้อบ้านหลังนี้ขณะนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยเพื่อนบ้านจึงให้อาศัยที่บ้านเพื่อนบ้านไปชั่วคราวก่อน
และจะหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย