เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ พลตรี ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 29  เป็นประธานในพิธีฯ
พร้อมด้วย นางวารุณี  ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้ร่วมกัน
มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ  ณ เทศบาลตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 ผืน โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา
นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่