เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉางนายพิศิษฎ์ ชมภูพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียดรองผู้กำกับการสารวัตรป้องกัน
และปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเสวียดแพทย์ประจำตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่
ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท   รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน
4,600,000 บาท ในวันนี้ได้มอบให้ราย นางสาวจีรวรรณ์ เพ็งเมือง อายุ 41 ปีบ้านเลขที่ 107/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย