เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563   เวลา 09:30 น.นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉางรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าฉางรองนายก อบต.ท่าฉาง กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุน
งบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท ในวันนี้ได้มอบให้ราย นางสาวสุพรรษา คลองสุชล อายุ 40 ปีบ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย