เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเวียงเก่า ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี