เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้ นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าหลวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางสาวพิมพา โนนดี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป