เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีและคณะ
นายอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี  ราย นางรัชฎาพร ศรีพรหม บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป