เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีนายนิมิตร วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง ร่วมกิจกรรม ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ในปี 2539เกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 82 รายได้รับโลหิต จำนวน 60 ยูนิต  (คิดเป็น 21,000 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 22 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 7 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 100 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย