เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงตาก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านกงตากตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 60 รายได้รับโลหิต จำนวน 47 ยูนิต  (คิดเป็น 16,450 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 13 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้้มอบแอลกอฮอล์ 72 % บรรจุขวดขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 70 ขวดและมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 70 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย