เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อำเภอเมืองปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
บ้านหลังละ 20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซม
บ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1.นางสาวสำลี อุ่นภักดี บ้านเลขที่  84/1 ม.4 ต.ไม้เค็ด   
2.นายประเสริฐ โอสถ บ้านเลขที่ 24 ม.3 ต.ไม้เค็ด   
3.นางเบ็ญ มั่นใจ บ้านเลขที่ 47/3 ม.8 ต.โนนห้อม 
4.นายเดช พันปล้อง บ้านเลขที่ 8/1 ม.1 ต.บางบริบูรณ์   
5.นายบุญยงค์ พึ่งเดช บ้านเลขที่ 12 ม.3 ต.รอบเมือง   
6.นางสาวสีประภัย การิก บ้านเลขที่ 60/5 ม.11 ต.วัดโบสถ์     
ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน และหน้ากากอนามัย
รายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น