เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม
ณ  บริเวณพื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างโรบินสัน/เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานีตำบลวัดประดู่   อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 76 ราย
ได้รับโลหิต  จำนวน 62 ยูนิต  (คิดเป็น 21,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 14 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 7 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 9 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 100 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม
และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย