เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง /ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ และตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายบุญโฮม เหมะธุลิน อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล ผู้ยากไร้/พิการตาบอดทั้งสองข้าง
2. นายชัยวัฒน์ เหมะธุลิน อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ ผู้พิการทางสมอง
3. นางวัชรี ศรีสำราญ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคไตวาย/เบาหวาน
4. นายอาทิตย์ เดชภูมี อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
5. นายสมพาน เหมะธุลิน อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเก้าท์
6. นางบังเอิญ เหมะธุลิน อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/2 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางสายตา
7. นายมานพ ศรีวรกุล อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 348 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
8. นางสาวลำทอง เหมะธุลิน อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และโรคมะเร็งปากมดลูก
9. นางวิไล เหมะธุลิน อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้พิการเดินไม่ได้
10. นางไพฑูรย์ ผารุธรรม อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ยากไร้ไม่มีคนดูแล/ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
11. นายหวัง  วุฒิสาร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ปวยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ    
โดยได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 10 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 11 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 30 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว