เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและประขาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1ศูนย์การค้าสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 70 รายได้รับโลหิต  จำนวน 53 ยูนิต  (คิดเป็น 18,550 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 17 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 20 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 18 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 70 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และลงทะเบียนบริจาคโลหิต
ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย