เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา รายละ  2,000 บาท จำนวน 1 ราย
ได้แก่ ด.ญ.ปนัสยา นาคะวิโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง นักเรียนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภาฯ พร้อมมอบของที่ระลึก รายละ
1 ชุด ได้แก่ 1.ด.ญ.วันวิสา  กระธง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั๋ว 2.ด.ญ.ณัฐณิชา ทองศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนควนขนุน นักเรียนทุน
ในพระราชานุเคราะห์  มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท  จำนวน 1 ราย ได้แก่  น.ส.รวยดา  สาแหละ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง