เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนมปลัดอำเภอพนม   ผอ.รพ.สต.ต้นยวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอพนม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางเข็ม เทพทุ่งเพาะ อายุ 78 ปีบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นยวนพร้อมมอบ ผ้าห่ม และ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
2. นางเทียบ จู่ประจบ อายุ 91 ปีบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นยวนพร้อมมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน   และอสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย