เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 51 รายได้รับโลหิต  จำนวน 40 ยูนิต  (คิดเป็น 14,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  
จำนวน 11 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 100 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย