เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น ออกเยี่ยมมอบที่นอนลมเอเพ็กซ์ พร้อมด้วยถุงยังชีพ และผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ราย นายฐาปกรณ์  ดีกลาง