เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันนี้ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชอกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมกับอำเภอพระยืน และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 83 ราย ได้โลหิต จำนวน 36150 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 9 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 26 ราย