เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทำให้บ้านเรือนราษฎร
ได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลคำบ่อ จำนวน 62 หลัง โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 62 ชุด และน้ำดื่ม 62 แพ็ค ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยดังกล่าว    
     ทั้งนี้ เทศบาลตำบลอคำบ่อ เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยต่อไป
– เวลา 11.00 น.  ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย กลุ่มสตรี และ อสม. ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ
ที่ได้ร่วมกิจกรรมในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ได้ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 จำนวน
1 แห่ง คือ ต.คำบ่อ ศาลาประชาคม บ้านหนองกุงน้อย ม.12