เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมกับ รพ.สต.ตาดโพนไผ่ รพ.สต.บ้านจำปา รพ.สต. บ้านคำบิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสังกา ไชยบุบผา อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 19 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน : ไม้เท้าสามขา
2. นายสีทอง ยังเลิศ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ ผู้พิการเดินไม่ได้ : รถวิลแชร์
3. นางหนู อุปชา อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ : ไม้เท้าสามขา
4. นางลา สมบัติศรี อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด ผู้สูงอายุ : ไม้เท้าสามขา
5.นางสาวสุวรรณ สุทธิอาจ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด ผู้สูงอายุ : ไม้เท้าสามขา
โดยได้มอบ ถุงยังชีพ จำนวน 4 ถุง น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 5 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ชิ้น ให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวดังกล่าว
– เวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางบุญมา โสคำภา อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 7 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน และโรคอัลไซเมอร์ มีความต้องการที่นอนลูกโป่งน้ำ เพื่อบรรเทาอาการแผลกดทับ
2. นางเดือนเพ็ญ มูลพิมพ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 2 ตำบลคำบ่อ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โดยมอบ แพมเพิส จำนวน 1 ห่อ ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวดังกล่าว