เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพธีกล่าวเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานโครงการฯ และนายสถิรพัฒน์ ทัศคร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอส่องดาว กล่าวต้อนรับ พร้อมนี้ นางสุพัตรา แร่ทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวารี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ด้วย