เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสุพัตรา แร่ทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอส่องดาว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563   โดยมี นายสถิรพัฒน์ ทัศคร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอส่องดาว พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่ให้ บริการตรวจคัดกรอง
วัดอุณหภูมิผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน 11 ราย มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 9 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 145 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 58,000 ซี.ซี.