เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ในโครงการกิจกรรมรวมพลัง ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดโครงการฯ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ให้ บริการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย
ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน 12 ราย มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต  
ทั้งสิ้น จำนวน 29,200 ซี.ซี.