เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด ร่วมกับอำเภอซำสูง และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 70 ราย ได้โลหิต จำนวน 30,500 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 17 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 26 ราย