เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางภูริชา ภิญโญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะปลัดอำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยม นางกัลยา ช่วยรักษา อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 79/1 หมู่ที่ 8 ตำบลประสงศ์ เนื่องจากนางกัลยาฯ เป็นผู้เดือดร้อนทางสังคมไม่มีอาชีพ
หย่าร้างกับสามี ไม่มีบุตรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และมีสุขภาพไม่แข็งแรงในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้ จำนวน 5,000 บาทและผ้าอนามัย
จำนวน 1 แพ็คเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย
ให้ประชาชนในพื้นที่  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย