เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นางภูริชา ภิญโญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะปลัดอำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายประยูร ขาวดี อายุ 50 ปีบ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี
2. นางบุญส่ง ลือวิเศษ อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลสมอทองพร้อมมอบอาหารเสริมทางการแพทย์ ให้จำนวน 2 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้รายละ 1 แพ็คและได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย