เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางภูริชา ภิญโญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะปลัดอำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางสาวเบญจวรรณ ไกรสิทธิ์ อายุ 25 ปีบ้านเลขที่ 125/272 หมู่ที่ 17 ตำบลประสงค์พร้อมมอบที่นอนลมให้จำนวน 1 ชุด
2. นางวรรณ์ทิพย์ พงษ์สว่าง อายุ 58 ปีบ้านเลขที่ 125/710 หมู่ที่ 17 ตำบลประสงค์ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้จำนวน 1 แพ็คและมอบที่นอนลม
ให้จำนวน 1 ชุด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและอสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย