เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระนายสมชาย สมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเวียงสระปลัดอำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้1. นายสอด ทรัพย์เจริญ อายุ 85 ปีบ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองฉนวน
2. นายจารึก บุญญาธิการ อายุ 56 ปีบ้านเลขที่ 30/12 หมู่ 2 ตำบลคลองฉนวน
3. นางเพียร ธิบดี อายุ 76 ปีบ้านเลขที่ 49/9 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองฉนวนพร้อมมอบแผ่นรองซับ ให้จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย