เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 . นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม เด็กหญิงนูรีน เด็งลา อายุ 3 ปี คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยอาการโรค เพดานโหว่  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม
      ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท นมพร้อมดื่ม ขนม และชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ซึ่งจากการสอบถามอาการพบว่าผู้ป่วยมีความพิการของหูและการได้ยิน และมีความพิการที่กระดูกคอ
จึงได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาอาการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และประสานเพื่อรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ พอ.สว.เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ค่าเดินทางไปรับบริการรักษา, ขอความอนุเคราะห์ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่นหาอาชีพให้กับน้องชายเพื่อจะได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว และประสาน พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ให้คำแนะนำเรื่องเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ เพื่อให้มารดาผู้ป่วยมีรายได้เพิ่มขึ้น