เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายมูฮัมหมัดฟดดลี มูลอ อายุ 19 ปี คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีอาการโรคกล่องเสียงตีบ เจาะคอ ใส่ท่อหายใจ  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม
      ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้มอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และชุดเครื่องอุปโภคบริโภคจากที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปรกติแล้ว แต่ยังไม่มีอาชีพ และยังไม่สำเร็จการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่นได้ประสาน กศน.อำเภอไม้แก่นในด้านการศึกษาต่อของคนไข้ และน้องชายและขอความร่วมมืออำเภอด้านการหาอาชีพพิเศษให้กับคนไข้และน้องชาย และประสาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ให้คำแนะนำเรื่องเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ เพื่อให้มารดาผู้ป่วยมีรายได้เพิ่มขึ้น และแนะนำให้จัดสรรพื้นที่เพาะปลูก
พืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน