เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ตามโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภากาชาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทุกรายได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสมและการรักษาต่อเนื่อง
โดยได้สนับสนุนค่าเดินทางค่าอาหารและค่าที่พักสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดครั้งละ 1,000 บาท ผู้ป่วยที่มาใส่เพดานเทียมจัดฟันและแก้ไขการพูดครั้งละ 500 บาท
โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพร้อมด้วย คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย