เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้า ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ได้ทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 36 ยูนิต แบ่งเป็น
– กรุ๊ป A จำนวน 10 ราย
– กรุ๊ป B จำนวน 10 ราย
– กรุ๊ป O จำนวน 13 ราย
– กรุ๊ป AB จำนวน 3 ราย
ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์ 72% จำนวน 70 ชุด พร้อมประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
และอวัยวะ มีผู้แจ้งความประสงค์ บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินตามแนวทางจัดหาโลหิตในสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 ในส่วนภูมิภาค ของสภากาชาดไทย และกำหนดมาตรการให้ผู้บริจาคโลหิต ตอบแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID -19 เว้นระยะห่างประมาณคนละ 1 เมตร, จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย