เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ กองบิน 7 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7รองผู้บังคับการกองบิน 7 และกำลังพล ร่วมกิจกรรม ณ  หอประชุมธูปะเตมีย์  
กองบิน 7 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 88 รายได้รับโลหิต  จำนวน 82 ยูนิต  (คิดเป็น 28,700 ซีซี) ไม่ผ่านการ
คัดกรอง  จำนวน 6 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 100 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย