เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลัดอำเภอเคียนซา สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.บ้านทับใหม่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน   และ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. เด็กชายกมลวัฒน์ หนูวิน อายุ 3 ปีบ้านเลขที่ 61/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเสด็จพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 1 แพ็ค
2. นายวิจิตร พัฒนศรีทอง อายุ 76 ปีบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเสด็จพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย