เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา ปลัดอำเภอไชยาสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   และ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายเจียม ลาสศิลป์ อายุ 89  ปีบ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลโมถ่าย
2. นางช่วย ดิษฐราชา อายุ 92 ปีบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ดพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน   และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย