เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย จำนวน 14 ราย
ณ หมู่ที่ 8 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 14 ชุด พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย
ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น