เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม
ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 29 ราย ณ บ้านโคกสวาสดิ์ ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 29 ชุด พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น